Política de privacitat, cookies i avís legal

Benvinguts a Re7Systems. Com a partner tecnològic estem totalment compromesos amb la teva privacitat i seguretat de les teves dades. Som conscients de la responsabilitat que suposa el tractament de les teves dades personals. És per això que, la transparència i la seguretat és la nostra màxima prioritat en tots i cada un dels nostres processos.En aquesta pàgina trobaràs tota la nostra lletra petita, informació sobre com recopilem i tractem les teves dades personals, les condicions d’ús i les famoses cookies. Tot i això, si creus que podem millorar qualsevol d’aquests tractaments estarem encantats de llegir-te, pots escriure’ns al correu privacitat@re7systems.com.

Avís legal / condicions d'ús

Les presents condicions tenen com a única finalitat establir i regular les condicions d’ús del portal web el qual s’accedeix a través del domini https//www.re7system.com propietat de Solucions i Sistemes Dtsgrup 2015, S.L. (En endevant Re7Systems).

L’accés del present portal web atribueix la condició d’usuari i implica l’acceptació de les condicions incloses en el present avís legal, sense possibilitat de reserva. És per aquest motiu, que l’usuari es compromet a llegir atentament el present Avís Legal en cada una de les ocasions en que es proposi utilitzar el present portal web ja que aquest i les seves condicions d’us recollides en el present Avís Legal poden modificar-se.

1 - Identificació

Complint amb el deure d’informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de a Societat de la Informació i del Comerç Electrònic es comunica el següent:

La titularitat del present portal web https//www.re7system.com és:

Raó Social: Solucions i Sistemes Dtsgrup 2015, S.L.
Domicili Social:  Carrer Can Guidet 1-5, Local 2, Lloret de Mar (17310)
NIF: B-55256705
Correu electrònic: privacitat@re7systems.com

2 - Usuari

L’accés o utilització del present portal web, atribueix la condició d’usuari, el qual des de l’accés o utilització accepta les Condicions Generals d’ús aquí recollides. Les presents Condicions Generals d’Ús s’aplicaran sens perjudici de l’aplicació de les Condicions Generals de Contractació que en el seu cas resultin d’obligat compliment.

3 - Portal Web

https://www.re7systems.com ofereix l’accés a informació sobre les solucions i serveis tecnològics que oferim. Així com també, pot contenir informació o enllaços a tercers. L’usuari assumeix la responsabilitat de l’accés i la utilització del present portal.

La responsabilitat de l’usuari s’estén al registre realitzat  a través del formulari, que  fos necessari per accedir a determinats serveis. En aquest registre l’usuari es compromet i serà responsable d’aportar informació que sigui veraç i lícita.

A conseqüència de l’anterior, l’usuari es compromet a dur a terme un ús diligent del portal web i dels serveis i solucions que Re7systems pugui oferir a través del mateix. Amb caràcter enunciatiu però no limitatiu l’usuari s’obliga a:

a) Facilitar informació veraç sobre les dades introduïdes en els formularis facilitats per Re7systems per a l’accés a algun dels serveis ofertes. L’usuari serà plenament responsable de les dades o continguts que transmeti o comuniqui a Re7systems y conseqüentment, assumirà la responsabilitat dels danys i perjudicis que es poguessin derivar de l’ús indegut dels mateixos.
b) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el present portal web cap programa, dada, virus, codi o qualsevol dispositiu que sigui susceptible de causar danys en el mateix, en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de Re7systems, de qualsevol altre usuari o tercer.
c) No alterar, copiar, descarregar-se, modificar, descompilar, realitzar enginyeria inversa, vendre etc. que formi part del portal web.
d) No incórrer qualsevol activitat considerada il·lícita, il·legal  o contrària a la bona fe o l’ordre públic.

4 - Propietat Intel·lectual i industrial

D’acord amb l’establert als articles 8 i 32.1, apartat segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queda expressament prohibida la reproducció, de la totalitat o en part dels continguts d’aquesta web, amb fins comercials, amb qualsevol suport i per qualsevol mitjà, sense l’autorització de Re7systems.

L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i industrial titularitat de Re7systems. La utilització no autoritzada dels continguts del present portal web, així com els perjudicis ocasionats, poden donar lloc a l’exercici de les accions que legalment corresponguin i si procedeix a les responsabilitats que se’n derivin.

5 - Exclusió de Garanties i Responsabilitats

Re7systems no es responsabilitza, sota cap concepte i en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin ocasionar. Re7systems s’esforça per la disponibilitat permanent dels seus serveis. No obstant, quan accedeixi en el present portal, se li mostrarà segons la disponibilitat i les limitacions que concorrin en aquell moment. Així mateix, tampoc podem garantir l’absència de virus ni altres elements maliciosos a la web que podrien produir alteracions en el seu sistema informàtic.

Es possible que en el present portal trobi links o enllaços a pàgines web de tercers. Re7sysems no assumeix en cap cas cap tipus de responsabilitat sobre els mateixos o sobre el contingut o funcionament aquests, així com tampoc de les conseqüències que puguin derivar-se del seu accés. L’usuari reconeix i accepta que aquests enllaços dirigeixen a portals externs dels quals Re7systems no pot controlar ni supervisar ni el contingut ni la seguretat dels mateixos. Per a qual cosa, Re7systems declina qualsevol tipus de responsabilitat pels serveis i informació que es presti a altres portals webs enllaçats amb aquest. En aquest sentit, aconsellem que l’usuari actuï amb prudència i consulti les condicions legals exposades en els portals d’aquestes web.

Re7systems declina tota responsabilitat que es derivi d’un mal ús per part de l’usuari, així com per l’incompliment de les obligacions o compromisos assumits en virtut de les presents condicions o qualsevol altres que resultin aplicables.

En cas que considereu que qualsevol informació o contingut del present portal web vulnera algun dret legítim o la legalitat vigent, agrairíem que us poséssiu en conte amb Re7systems per tal que puguem prendre les mesures oportunes.

6 - Seguretat

Re7systems s’esforça contínuament per proporcionar seguretat al portal web i utilitza tècniques de seguretat de la informació estàndards dins les seves possibilitats i estat de la tecnologia. No obstant, no es possible oferir plenes garanties en relació a les intrusions o pèrdues d’informació que es puguin produir. De la mateixa manera que no és possible garantir l’absència de virus o altres elements maliciosos en el portal web o pàgines de tercers que poden produir alteracions en el sistema informàtic, tant sofware com hardware, de l’usuari o d’un tercer. Per aquesta raó, l’usuari compren, accepta i assumeix que existeixen situacions i circumstàncies que escapen del control de Re7systems.

7 - Modificacions

Re7systems podrà modificar en qualsevol moment i sense previ avís les condicions d’ús, és per això que recomanem a l’usuari la seva lectura cada vegada que accedeixi al portal web. Així mateix, es reserva el dret d’efectuar les modificacions que consideri oportunes en el seu portal podent, canviar, suprimir o afegir qualsevol solució, servei, informació o contingut que es presti a través de la mateixa així com la forma en que aquests apareixen prestats o localitzats en el portal web.

8 - Dret d’exclusió

Re7system es reserva el dret de denegar o retirar l’accés al seu portal web o serveis oferts en el mateix sense necessitat de previ avís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

9 - Legislació i jurisdicció aplicable

La relació Re7systems i l’usuari es regirà en tot cas i en cada un els seus extrems per la legislació espanyola vigent, sotmetent-se als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Blanes (Espanya).

Política de privacitat

A Solucions i Sistemes Dtsgrup 2015, S.L. (en endevant Re7Systems) sabem la importància que tenen les dades personals i encara més quan aquesta informació personal et pertany a tu. És per això que ens comprometem a realitzar el tractament únicament d’aquelles dades estrictament necessàries i fer-ho respectant els principis de transparència, licitud, confidencialitat i exactitud.

La present política de privacitat respon a la normativa espanyola i europea vigent en matèria de protecció de dades i en concret, la següent:

 • Reglament (UE) 2016/69 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 pel qual es regula la protecció de dades de les persones físiques respecte del tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades (en endavant, RGPD).
 • Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD en endavant).
 • Llei 34/2002, d’11de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (en endavant, LSSI).

1 - Identificació del Responsable del tractament de protecció de dades

El responsable del tractament Solucions i Sistemes Dtsgrup 2015, S.L. (en endavant, Responsable) amb NIF B55256705 i amb domicili social a C/ Can Guidet núm. 1-5, Local 2, Lloret de Mar (17310). Us podeu posar en contacte amb el responsable a través del correu electrònic privacitat@re7systems.com.

2 - Categoria de dades de caràcter personal

Podem tractar la teva IP i en cas que ens facilitis dades a través d’un dels formularis habilitats, tractarem les teves dades d’acord amb la finalitat i compromisos establerts en el mateix que principalment són per atendre una sol·licitud d’oferta o informació i atendre una sol·licitud de contacte, a través dels formularis únicament es recolliran dades d’identificació com poden ser el nom, cognoms, NIF, etc. i dades de contacte com poden ser el número de telèfon o el correu electrònic.

3 - Amb quina finalitat tractarem les vostres dades?

 • Contestar a les teves consultes, sol·licituds o peticions.
 • Gestionar el servei sol·licitat o tramitar la petició.
 • Enviament d’informació per mitjans electrònics que versin sobre la teva sol·licitud.
 • Enviament d’informació comercial o esdeveniments per mitjans electrònics, sempre que existeixi autorització a tal efecte.
 • Realitzar anàlisis i millores a la web, sobre els nostres serveis. Millorar l’estratègia comercial.

4 - Quina legitimació tenim per realitzar aquest tractament de dades?

 • Contacte: l’usuari pot posar-se en contacte amb Re7systems a través del formulari de contacte del portal web.
  Amb el seu consentiment accepta facilitar al responsable la informació identificativa com el nom, cognom, correu electrònic i telèfon, així com també el motiu de la consulta per a tarmitar-la.
 • Per a la contractació o sol·licitud d’informació o oferta dels serveis, productes i solucions ofertats a la web. L’usuari a taves dels formularis habilitats a tal efecte al portal web pot sol·licitar informació, realització d’una oferta o contractació d’un dels productes o serveis oferts. En aquest cas, serà necessària la informació de contacte, informació identificativa i si fos necessari informació de pagament i facturació.
  La base de legitimació és la relació contractual o precontractual entre ambdues parts. Les dades seran conservades mentre duri la relació contractual i un cop finalitzada bloquejats fins a la prescripció de les accions que legalment procedeixin.
 • Cookies: El portal web utilitza tecnologia per a la implementació d’arxius denominats cookies a l’equip de l’usuari. Aquestes cookies poden ser pròpies o de tercers i s’utilitzen per a millorar l’experiència de navegació en el nostre portal web i analitzar la navegació dels usuaris, podeu obtenir més informació de les cookies que utilitzem aquí.
  La base de legitimació recau en el consentiment atorgat per l’usuari.

5 - Amb qui compartiu les meves dades?

Les dades personals de l’usuari no seran compartits amb tercers. En qualsevol cas, si per a un determinat servei o solució necessitéssim compartir la seva informació personal, us informaríem dels destinataris o la categoria dels mateixos.

6 - Quins són els meus drets i com els exerceixo?

En qualsevol moment, l’usuari pot revocar el consentiment pel tractament o exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, oposició i limitació del tractament posant-ho en coneixement de Re7Systems a través del correu electrònic privacitat@re7systems.com. L’Usuari haurà d’aportar document oficial que permeti la seva identificació, per evitar l’accés indegut de les seves dades per part de tercers. A més a més, l’usuari en qualsevol moment, podràs presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades perquè vetlli pels seus drets.

Política de cookies

La simple visita al nostre portal web no implica la transmissió de dades de caràcter personal. No obstant, Re7Systems per poder oferir el correcte funcionament del portal i un millor servei, utilitza o activa diferents cookies. Per a garantir una transparència total, et facilitem informació general sobre les cookies i detallada sobre les que utilitzem.

1 - Què és una cookie?

Una cookie a part de ser una galeta de les de tota la vida també són dispositius que s’emmagatzen al disc dur o a la memòria temporal de l’ordinador o dispositiu electrònic que utilitzeu quan accediu a portals web que n’utilitzen.

2 - Quins tipus de cookie existeixen?

Existeixen diferents tipus de cookies depenent del servei que preseten i segons la finalitat que tenen.

Si classifiquem les cookies segons la finalitat que li atorguen a les dades obtingudes, podem distingir-les entre:

 • Cookies tècniques: permeten a l’usuari la navegació a través d’un portal web, plataforma o aplicació i la utilització de les diferents opcions o serveis que existeixin com per exemple, identificar la sessió, realitzar la sol·licitud d’inscripció, utilitzar elements de seguretat durant la navegació, emmagatzemar continguts per a la seva difusió o compatir-ho a través de les xarxes socials, etc.
 • Cookies de personalització: són aquelles que permeten a l’usuari accedir al servei amb algunes característiques de caràcter general predefinides en funció d’una sèrie de criteris en el terminal de l’usuari com per exemple la configuració de l’idioma, el tipus de navegador a través del qual accedeix al servei, la configuració regional des d’on accedeix al servei etc.
 • Cookies d’anàlisis: aquestes permeten al responsable de les mateixes dur a terme un seguiment i anàlisi del comportament dels usuaris dels llocs web als quals estan vinculats. La informació recollida mitjançant aquest tipus de cookies s’utilitza per mesurar l’activitat dels llocs web, aplicació o plataforma i per a l’elaboració de perfils de navegació dels usuaris amb el fi d’introduir millores en funció de l’anàlisi de dades de l’ús que fan els usuaris del portal web.
 • Cookies publicitàries: són aquelles que permeten la gestió, de la manera més eficaç possible, dels espais publicitaris que, que en el seu cas, l’editor hagi inclòs al seu portal web, aplicació o plataforma des de la que presta el servei sol·licitat en base a criteris com el contingut editat o la freqüència en la que es mostren els anuncis.
 • Cookies de publicitat comportamental: permeten la gestió i l’optimització dels espais publicitaris que l’editor hagi inclòs en una pàgina web, aplicació o plataforma des de la que presta el servei sol·licitat. Aquestes cookies emmagatzemen informació del comportament dels usuaris obtinguda a través de l’observació contínua dels seus hàbits de navegació, el que permet desenvolupar un perfil específic i mostrar publicitat dirigida en funció del perfil obtingut.

3 - Quin nivell d’intrusió suposen?

En funció del tipus de cookies utilitzades, també s’obtenen diferents tipus de dades, i pertant , el nivell d’intrusió és variable. Podem dividir la intrusió en tres nivells:

 • Nivell 1 o cookies no intrusives: són cookies d’inici de sessió en portals web, plataformes o aplicacions on existeixen usuaris registrats, cistelles de compra, preferències de visualització, etc. són inherents al sistema i el seu bloqueig provacaría no poder utilitzar el servei sol·licitat.
 • Nivell 2 o mínimament intrusives: són cookies d’ús propi vinculades a serveis de tercers, com per exemple, les cookies analítiques i estadístiques. Un exemple poden ser les cookies utilitzades per Google Analytics o Yahoo Web Analytics.
 • Nivell 3 o moderadament intrusives: proporcionades, administrades i d’ús de tercers amb la finalitat d’obtenir dades per emplaçaments publicitaris (banners) o l’ús de continguts de caràcter social (plugin de xarxes socials) i que han d’estar autoritzades expressament per l’usuari. En el cas de les cookies de caràcter social. El consentiment es realitza a les pròpies xarxes socials.

4 - Quines cookies utilitzem nosaltres de totes aquestes?

L’usuari accepta l’utilització de cookies i seguiment de IPs. L’eina utilitzada per analitzar el tràfic del nostre portal web utilitza cookie si seguiment de IPs que ens donen informació a efectes estadístics com: la data de la primera visita, el nombre de egades visitats, data de l’última visita, URL i domini de la que prové, explorador utilitzat i resolució de la pantalla.

A continuació us detallarem el llistat de cookies generades per Re7systems i el nivell d’intrusió de les mateixes. A més de les cookies de Re7systems poden existir cookies de tercers, generades pel propi navegador, sistema operatiu, eina de seguiment de tràfic, etc. L’activació de determinades cookies dependrà també del navegador des del que s’accedeix al portal web i també de la pròpia configuració que tingui establerta l’usuari.

Pròpies:

 • cookie_notice_accepted: Màxim 2 anys i registre si l’usuari ha acceptat la notificació de cookies.
 • wordpress_logged_in_%USER-TOKEN%: Màxim 2 anys si l’usuari s’ha registrat a la pàgina web.
 • wordpress_sec_%USER-TOKEN%: Màxim 2 anys que és el token de seguretat de l’usuari en cas que s’hagi registrat.
 • wordpress_test_cookie: Màxim 2 anys per a verificar l’habilitació de les cookies.
 • wp-settings-1 : Maxim 2 anys configuració de preferències de l’usuari, preferències generals d’ús de la plataforma.
 • wp-settings-time-1: Màxim 2 anys configuració zona horària.

De tercers:

 • Google Analytics. És una eina gratuïta d’anàlisis de portals web de Google que principalment permet que els propietaris dels portals web coneixin com interactuen els usuaris amb el portal. Així mateix, habilita cookies en el domini del lloc web en el que et trobes i utilitza un conjunt de cookies denominades “cfduid”, “_ga”, “_gid”, “_gat”, “_gta” per a recopilar informació de forma anònima i elaborar informes de tendències de llocs web sense identificar als usuaris individualment. Per a més informació relativa a aquestes cookies us deixem l’enllaç propi del proveïdor on trobareu tota la informació necessària.
Com puc configurar el navegador perquè no s’instal·lin cookies?​

Pots configurar el navegador perquè t’avisi en pantalla de la recepció de cookies i per impedir la instal·lació de cookies en el teu disc dur. No obstant, la desactivació o inhabilitació d’algunes cookies pot suposar que es perdin part de les funcionalitats i que no pugueu accedir a diferents parts del portal web o aprofitar alguns dels nostres serveis.

Et deixem a continuació la manera per configurar-les que dependrà del navegador que utilitzeu. Podreu bloquejar, restringir o borrar les cookies de qualsevol pàgina web, a través del navegador.

Les cookies procedents de xarxes social externes que utilitzeu perquè els visitants puguin interactuar amb el contingut de diferents plataformes socials i que es generen únicament pels usuaris d’aquestes xarxes socials, es condicions d’utilització d’aquestes cookies i la informació recopilada es regulen per la política de privacitat de la plataforma social corresponent.

5 - Enllaços web

Re7Systems pot contenir enllaços que redirigeixin a pàgines web de tercers. Al clicar sobre els enllaços de tercers, recomanem a l’usuari revisar i entendre la política de cookies, privacitat i condicions d’ús ja que tindran la seva pròpia.

Re7Systems no assumeix cap responsabilitat sobre les pàgines de tercers que apareixen vinculades al present portal web.